Tervetuloa polvenkuntoutus.fi-sivustolle! Tämä sivusto on tarkoitettu aktiiviselle kuntoutujalle: kuntoutujan oma motiivi ja sitoutuminen harjoitteluun ovat edellytys onnistuneelle kuntoutumiselle polven tekonivelleikkauksen jälkeen.

Olemme suunnitelleet polven tekonivelleikkauksen jälkeisen, nousujohteisen harjoitusohjelman viikoille 1-12 leikkauksen jälkeen. Sivuston kohderyhmänä ovat työikäiset, perusterveet  ja aktiiviset kuntoutujat. Tavoitteenamme on tarjota selkeät ohjeet harjoitusliikkeistä ja -ohjelmista, joiden avulla kuntoutuja pystyy itsenäisesti harjoittelemaan nousujohteisesti.

Tämän sivuston tarjoaa käyttöösi  ilmaiseksi Fysioterapiatiimi.fi:
ft Kati Hokkanen, Espoo
ft Janne Merikallio, Helsinki
ft Jouni Ikonen, Vantaa

Sivuston käyttäjät ovat vastuussa omasta harjoittelustaan. Sivuston tekijät eivät ole vastuussa mistään yksittäisten henkilöiden itsenäisen harjoittelun mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai taloudellisista seuraamuksista.
 
 • Tämä sivusto on tarkoitettu perusterveelle ja aktiiviselle kuntoutujalle
 • Nousujohteinen harjoittelu edistää kuntoutumista, mutta muista aloittaa maltillisesti ja edetä rauhallisesti
 • Tekonivelleikkauksen jälkeen tärkein tavoite on polven liikelaajuuden lisääminen: polvi tulisi saada täysin suoraksi ja vähintään 115 asteen koukistukseen
 • Liikelaajuuden lisäämisen lisäksi tavoitteet aikajaksoille ovat:
  • 1-2 vk, haavanhoito
  3-4 vk, kävely
  5-8 vk, kestävyyskunto
  9-12 vk, lihaskunto

 

Harjoitusliikkeiden ja -ohjelmien lisäksi sivusto tarjoaa laajemmin tietoa polven tekonivelleikkaukseen johtavasta prosessista, itse leikkauksesta ja kotiutumisen jälkeisestä kotikuntoutumisesta. Keskeisiä kysymyksiä polven nivelrikosta kärsivällä on se, että milloin kaikki konservatiiviset hoidot on tehty ja edessä on tekonivelleikkaus, ja että millaista elämä tekonivelen kanssa on? Meidän tekijöiden tavoitteena on ollut tarjota nousujohteiset harjoitteluohjeet onnistuneeseen kuntoutumiseen.

Haluamme kehittää sivustoa edelleen, ja ottaisimme mielellään palautetta sinulta: itse harjoitusohjelmasta, sivuston sisällöstä, informaation selkeydestä, käytettävyydestä ja ulkoasusta.

Kehitämme ja päivitämme sivuston sisältöä säännöllisesti, ja liittymällä postituslistaan saat tiedotteita päivityksistä. Pyrimme häiritsemään tiedotteilla mahdollisimman harvoin, joten sivustolla kannattaa vierailla tiedotteiden välissäkin. >> Liity postituslistalle

"Sinun oma tekeminen on puolet onnistuneesta lopputuloksesta, toimivasta polvesta", aktiivista ja maltillista harjoittelua toivottavat Annukka, Janne, Jouni ja Kati.

 

 

>> Opinnäytetyö:
Polven tekonivelleikkauksen
jälkeinen harjoitusohjelma
työikäisille (pdf)

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Polven tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

©2019 polvenkuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa polven kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2016 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
3_Banneri_Ulkosivu_LonkankuntoutusFi_185x150.png
5_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png