Hyvinkin onnistuneeseen leikkaukseen liittyy aina joitain riskejä. Leikkauksen jälkeisenä viikkona kannattaa tarkkailla kehon lämpötilaa ja leikkausaluetta, ettei siinä esiinny esimerkiksi rajua kuumotusta tai punoitusta, joka voi olla merkki tulehduksesta. Jalassa esiintyy varmasti kipua ja turvotusta, mikä kannattaa tiedostaa jo etukäteen. Poikkeuksellisesta kivusta tai turvotuksesta kannattaa kuitenkin olla yhteydessä leikkaavaan sairaalaan.

Liikkuminen on oleellista polven kuntoutumisen kannalta. Aluksi liikkumiseksi riittävät kävely, arkiaskareet ja potilasoppaan harjoitukset. Kävelyn määrää tulee lisätä vähitellen ja kyynärsauvoista voidaan luopua kävelyn ollessa turvallista ja se sujuu ontumatta.

 
  • Leikkauksella on aina riskinsä
  • Mikäli tunnet sietämätöntä kipua, kuumotusta, punoitusta tai epäilet leikkausalueen olevan tulehtunut, ota yhteyttä leikkaavaan sairaalaan
  • Pidä haava puhtaana ja kuivana
  • Ole itse aktiivinen. Kuntouttaminen on yhtä tärkeää kuin itse leikkaus.
  • Etene maltilla, mutta pyri nousujohteiseen liikkumiseen
  • Tee jalkojen pumppausliikkeitä, kävelyä ja arkiaskareita päivittäin
  • Huolehdi riittävästä kivunhoidosta

Tekonivelleikkauseen liittyvät riskit

Kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy aina huolellisista ennakkovalmisteluista huolimatta komplikaatioiden riski.

Leikkausalue voi tulehtua. Mikäli vielä reilun viikon kuluttua leikkauksesta leikkaushaava erittää tai alkaa punottaa voimakkaammin sairaalasta päästyäsi, tai sinulle nousee kuume (yli 37,5 astetta) ilman muuta selittävää syytä, on syytä ottaa yhteyttä leikkauksen suorittaneeseen sairaalaan.

Toisinaan leikkaushaava tai tekonivelen ympäristö joudutaan puhdistamaan leikkaussalissa. Kroonisessa tekonivelinfektiossa tulehtunut tekonivel joudutaan poistamaan. Uusi tekonivel asennetaan noin 6–12 viikkoa leikkauksesta, kun tulehdus on rauhoittunut.

Leikatussa raajassa on aina leikkauksen jälkeen turvotusta. Kuitenkin laskimoveritulpan oire voi olla poikkeava turvotus nilkan ja säären alueella, samoin puristava kipu syvällä pohkeessa etenkin liikuteltaessa nilkkaniveltä ylöspäin.

Mikäli epäilet laskimoveritulppaa, ota yhteys leikkauksen suorittaneeseen sairaalaan tai osastolle. Laskimoveritulppaepäilyssä tehdään ultraäänitutkimus, jolla asia pystytään varmistamaan.

Tekonivelleikkauksilla saadaan paras apu kipuun, ja tulokset ovat kivun hoidossa hyvät. Pienelle osalle potilaista jää kuitenkin ajoittaisia kiputuntemuksia leikkauksen jälkeen. Aina tämän kivun syy ei paljastu tarkoissakaan tutkimuksissa.

Kuntoutuminen

Aluksi liikunnaksi riittävät nilkan pumppausliikkeet, kävely ja arkiaskareet. Voinnin parantuessa aloita omatoiminen harjoittelu mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen sairaalasta saadun oppaan liikkeillä ja tämän sivuston ohjeilla. Liikkumista kannattaa lisätä vähitellen, nousujohteisesti oman kunnon ja leikkauksen aiheuttamat rajoitukset huomioiden.

Turvotus leikatussa raajassa voi jatkua useita kuukausia. Pitkään istuminen ja liiallinen rasitus yleensä lisäävät turvotusta. Turvotusta voi hoitaa raajan kohoasennolla, kylmällä sekä nilkan pumppaavilla liikkeillä.

Leikattu polvi on usein muuta jalkaa ja toista polvea lämpimämpi. Ero säilyy jopa vuoden leikkauksen jälkeen. Polvenulkosyrjälle tulee leikkauksessa pieni tunnoton alue. Lämpötilaero ja tunnottomuus ovat normaalia leikkauksen jälkeen.

Kyynärsauvoista luovutaan kun kävely on turvallista ja sujuu ilman ontumista.
 

 

>> Opinnäytetyö:
Polven tekonivelleikkauksen
jälkeinen harjoitusohjelma
työikäisille (pdf)

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Polven tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

©2019 polvenkuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa polven kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2016 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
3_Banneri_Ulkosivu_LonkankuntoutusFi_185x150.png
5_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png