Sivuston sisältö pohjautuu neljän fysioterapeuttiopiskelijan opinnäytetyöhön (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2016), joka toteutettiin yhteistyössä HYKS Peijaksen sairaalan kanssa:"Polven tekonivelleikkauksen jälkeinen harjoitusohjelma työikäisille". Tässä sivustossa on käytetty HYKS Peijaksen sairaalassa vallitsevaa tekonivelleikkausprosessia. Fysioterapian osalta opinnäytetyönä tehty harjoitusohjelma ei ole käytössä Peijaksessa.

>> Lataa opinnäytetyö (pdf)

Polvenkuntoutus.fi-sivusto on toteutettu opiskelijatyönä Metropolian Ammattikorkeakoulussa 2016. Sivusto on toteutettu Innovaatioprojektina, jonka yhteistyökumppanina on ollut Suomen Nivelyhdistys ry. Tekijät ovat kiitollisia lukuisille kokemusasiantuntijoille (polvileikattuja), fysioterapeuteille ja ortopedeille, jotka ovat antaneet aikaansa ja kokemuksensa kommentoidessaan tätä sivustoa työstövaiheessa syksyllä 2016.

Tekijät, fysioterapeuttiopiskelijat:

Annukka Saarelainen
Janne Merikallio
Jouni Ikonen
Kati Hokkanen
 

Opinnäytetyön ohjaajat:

Anu Valtonen, yliopettaja
Tiina Karihtala, lehtori

 

Innovaatioprojektin ohjaajat:

Anita Ahlstrand, lehtori
Tiina Karihtala, lehtori

Opinnäytetyön yhteistyökumppani:

HYKS Sisätaudit ja kuntoutus sekä
HYKS Tukielin ja plastiikkakirurgia

Anna-Maija Jäppinen, kliininen asiantuntija (fysioterapia),
HYKS Sisätaudit ja kuntoutus
Tatu Mäkinen, ortopedi,
HYKS Peijaksen sairaala
Oili Nyström, osastonhoitaja (fysioterapia),
HYKS Peijaksen sairaala

 

Innovaatioprojektin yhteistyökumppani:

Suomen Nivelyhdistys ry
 

Esko Kaartinen, puheenjohtaja
Jyrki Laakso, toiminnanjohtaja
Katri Kovasiipi, viestintäpäällikkö

Sivuston toteuttamisen mahdollistivat, KIITOS:

Metropolian ammattikorkeakoulu, tilat ja laitteet  >> linkki
Tulilla-kotisivut, internetsivuston ylläpito  >> linkki
Panu Jyrä, valokuvaaja  >> linkki


1.9.2017 alkaen

sivuston ylläpidosta on vastannut Fysioterapiatiimi.fi, joka on yksityisten elinkeinonharjoittajien verkosto.
Polvenkuntoutus.fi-palvelu tarjotaan kaikille ilmaiseksi: hyvää tekonivelleikkauksen
jälkeistä kuntoutumista toivottavat
Annukka, Janne, Jouni ja Kati
 

 
 

 

>> Opinnäytetyö:
Polven tekonivelleikkauksen
jälkeinen harjoitusohjelma
työikäisille (pdf)

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Polven tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

©2019 polvenkuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa polven kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2016 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
3_Banneri_Ulkosivu_LonkankuntoutusFi_185x150.png
5_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png