Hyvä perus- ja lihaskunto nopeuttaa toimintakyvyn paranemista. Lihaskunnosta ja nivelen liikkuvuudesta huolehtiminen on osa tekonivelleikkaukseen valmistautumista.  Ylipainon pudottaminen ennen leikkausta helpottaa leikkauksen suorittamista ja kuntoutumista ja vähentää kipua.

Ennen leikkausta hampaat ja kaikki mahdolliset tulehdukset tulee hoitaa kuntoon. Apuvälineet, joita mahdollisesti tarvitaan leikkauksen jälkeen, voi saada jo ennen leikkausta, jotta ne voi asentaa ja niiden käyttöön voi tutustua rauhassa. Apuvälineitä ovat esimerkiksi kyynärsauvat, sängyn ja wc:n korokkeet.

 
  • Hyvä yleiskunto nopeuttaa toipumista
  • Käy hammaslääkärissä ja hoida kaikki tulehdukset ja ihottumat
  • Lopeta tupakointi ja runsas ja jatkuva alkoholin käyttö
  • Lainaa kyynärsauvat ja huomioi muu avuntarve jo ennen leikkausta

Yleiskunto ja lääkitys

Hyvä yleiskunto nopeuttaa leikkauksesta toipumista sekä fyysisen toimintakyvyn parantumista. Mahdollisten perussairauksien (esim. diabetes, verenpainetauti) tulee olla hyvässä tasapainossa ennen leikkausta. Koholla oleva verensokeri lisää leikkauksen jälkeisen tulehduksen riskiä ja diabeteksen hoitotasapaino on syytä tarkastaa oman lääkärin tai diabeteshoitajan kanssa hyvissä ajoin ennen leikkausta.

Tupakointi on yksi suurimpia haavatulehdusten riskitekijöitä. Siksi tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta (mielellään yli 4 viikkoa aikaisemmin) on leikkaushaavan paranemisen kannalta olennaista.

Runsas ja jatkuva alkoholinkäyttö vaatii asianmukaista hoitoa hyvissä ajoin ennen suunniteltua leikkausta. Vieroitusoireet vaikeuttavat leikkauksesta toipumista merkittävästi.  Jatkuva päivittäinen alkoholin käyttö voi olla este tekonivelleikkaukselle.

Lähikuukausina sairastettu sydäninfarkti yleensä siirtää suunnitellun tekonivelleikkauksen aikaa myöhemmäksi. Ota tarvittaessa yhteys hoitavaan lääkäriisi.

Liikunta ja lihasvoima

Hyvä lihaskunto edistää leikkauksen jälkeistä toipumista. Lihaskunnosta ja nivelen liikkuvuudesta huolehtiminen on osa tekonivelleikkaukseen valmentautumista.

Ennen leikkausta on tärkeää vahvistaa lihaksia ja ylläpitää nivelten liikkuvuutta kipujen sallimissa rajoissa. Sopivia liikuntamuotoja on esimerkiksi kuntosaliharjoittelu, (sauva)kävely, vesivoimistelu, uinti, pyöräily ja voimistelu. Liikuntaa on hyvä jatkaa aina leikkaukseen asti, kuitenkin viimeisinä päivinä kevyemmin.

Ylipaino

Huomattava ylipaino vaikeuttaa leikkauksen teknistä suorittamista, lisää riskiä haavan paranemisongelmiin, voi pitkittää toipumisaikaa ja lisätä tekonivelen irtoamisriskiä.

Pienikin painonpudotus voi lieventää polvipotilaan kokemaa kipua. Ohjeita ruokavalioon ja laihduttamiseen voit kysyä omasta terveyskeskuksesta.

Tulehdusten ja ihon hoito

Tekonivel on vierasesine, johon elimistössä olevat bakteerit herkästi hakeutuvat varsinkin toipilasaikana. Tulehdukset voivat olla este leikkaukselle ja siksi kaikki tulehdukset tulee hoitaa ennen leikkausta. Lisäksi tulee hoitaa tulehtuneet ihottumat, varvasvälien ja kantapäiden ihorikot ja haavat sekä kynsivallin tulehdukset. Iholla ei saa olla haavoja, märkänäppyjä tai rupia.

Hampaiden hoito

Tekonivelleikkaukseen tullessa suun ja hampaiden tulee olla hoidetut. Hampaiden tulehduspesäkkeet voivat olla piileviä ja ne voidaan havaita ainoastaan röntgenkuvauksella. Mikäli hammas joudutaan poistamaan, tekonivelleikkaus voidaan tehdä aikaisintaan 3 viikon kuluttua toimenpiteestä. Hammashoidosta vastaa oman kunnan terveyskeskus. Myös yksityisen hammaslääkärin suorittamasta hoidosta saa Kelan korvauksen (erillistä lähetettä ei tarvita). Hammaslääkäriaika kannattaa varata heti kun leikkauspäätös on tehty. Kun hampaat ovat hoidettu, pyydä hammaslääkäriltäsi siitä todistus.

Apuvälineet ja kotona selviytyminen

Lainaa ennen leikkaukseen tuloa kyynärsauvat oman kuntasi apuvälinelainaamosta. Lainaus on maksutonta. Fysioterapeutti ohjaa sinua apuvälineasioissa. Kyynärsauvoista voit luopua, kun kävely on turvallista ja ontuminen mahdollisimman vähäistä.

Koska hoitoaika sairaalassa on lyhyt (noin 2 vuorokautta), on hyvä jo etukäteen miettiä leikkauksen jälkeistä selviytymistä kotona esim. kaupassa käyntiä, ruuanlaittoa ja peseytymistä. Läheisten tuki on tärkeä osa toipumista ja voit tuoda läheisesi mukaan jo ensitilaisuuteen ja ohjauskäynnille.

Voit ajaa autolla, kun pystyt luotettavasti ja turvallisesti painamaan polkimia. Tähän menee yleensä noin 6–8 viikkoa, mutta aika on yksilöllinen. Autossa voi matkustaa heti, kun polven liikkuvuus ja kipu sen sallivat.

 
 

 

>> Opinnäytetyö:
Polven tekonivelleikkauksen
jälkeinen harjoitusohjelma
työikäisille (pdf)

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Polven tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

©2019 polvenkuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa polven kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2016 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
3_Banneri_Ulkosivu_LonkankuntoutusFi_185x150.png
5_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png