Polven tekonivelleikkaukseen päädytään, kun asianmukaisesti toteutettu konservatiivinen hoito ei ole tuottanut riittävää lievitystä nivelrikon oireisiin ja röntgenkuvassa on selkeä muutos.

Konservatiivisia hoitoja ovat mm. kylmähoito, kipulääkkeet, fysioterapia, niveleen annettavat pistokset ja polvituet.

 
  • Tekonivelleikkaus on vaikean ja konservatiiviseen hoitoon huonosti reagoineen nivelrikon hoitomuoto
  • Leikkauksen tavoitteena on lievittää kipua ja lisätä toimintakykyä

Yleistä polven tekonivelleikkauksesta

Polven nivelrikkoa pyritään hoitamaan ensisijaisesti konservatiivisesti eli kipulääkkeillä, fysioterapialla, niveleen annettavilla pistoksilla ja polvituilla. Polven tekonivelleikkaukseen päädytään, kun asianmukaisesti toteutettu konservatiivinen hoito ei ole tuottanut riittävää lievitystä oireisiin ja röntgenkuvassa on selkeä muutos.

Tekonivelleikkaus on vakiintunut hoitotoimenpide vaikean ja konservatiiviseen hoitoon huonosti reagoineen polvinivelrikon hoitomuoto (1,2,3) Elämänlaatumittareilla arvioituna tekonivelleikkaus on kalleudestaan huolimatta kustannustehokas hoitomuoto ja hyvin vaikuttava hoito. Suomessa tehdään vuosittain nivelrikon takia 108 polven primäärileikkausta 100 000:ta asukasta kohti. (4)

Tekonivelleikkaukseen päädytään, kun potilaalla on selviä nivelrikkomuutoksia, hankalaa yösärkyä ja kivut eivät ole hallittavissa tai päivittäiset arkitoiminnot ovat olennaisesti vaikeutuneet. Lisäksi leikkauksesta odotettavissa olevan hyödyn tulee olla suurempi kuin siihen liittyvät riskit. (5) Tekonivelleikkauksen tarve perustuu kuitenkin aina ortopedien yksilölliseen arvioon (6).

Leikkauksen tavoitteena on lievittää kipua ja lisätä toimintakykyä. Osalla potilaista jää leikkauksen jälkeen satunnaista kipuilua polveen. Leikkauksessa korjataan polveen tullut mahdollinen virheasento. Polven liikkuvuutta ei leikkauksella yleensä pysty merkittävästi lisäämään. Leikkausta edeltävä liikelaajuus on usein merkittävin leikkauksen jälkeistä liikettä ennustava tekijä.

Polven tekonivel koostuu reisiluun ja sääriluun pinnalle luusementillä kiinnitettävistä metallisista osista ja sääriluun puoleiseen metalliosaan kiinnittyvästä polyeteenimuovista, joka niveltyy reisiluun metallista osaa vasten. Tarvittaessa myös polvilumpio pinnoitetaan.

LÄHTEET

  1. Arokoski, Jari – Vainikainen, Tuula 2012. Nivelrikko-opas. Suomen Nivelyhdistys ry.
  2. Lehto, MU – Jämsen, E – Rissanen, P 2005. Lonkan ja polven endoproteesikirurgia –varaosien avulla liikkujaksi. Duodecim 121. 893–901.
  3. Remes, V - Virolainen, P – Kettunen, J – Miettinen, H 2008. Polven nivelrikon kirurginen hoito. Duodecim 124: 261–70. 4.  Heliövaara ym. 2008
  4. Heliövaara, Markku – Slätis, Pär – Paavolainen, Pekka 2008. Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset. Duodecim: 1869.
  5. Martio, Jukka – Karjalainen, Anna – Kauppi, Markku – Kukkurainen, Marja Leena – Kyngäs, Helvi (toim.)  2007. Reuma. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 445–457.6.  
  6. Polvi- ja lonkkanivelrikko: Käypä Hoito – suositus 2012

 
 

 

>> Opinnäytetyö:
Polven tekonivelleikkauksen
jälkeinen harjoitusohjelma
työikäisille (pdf)

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Polven tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

©2019 polvenkuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa polven kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2016 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
3_Banneri_Ulkosivu_LonkankuntoutusFi_185x150.png
5_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png