Laskimoveritulpalla tarkoitetaan laskimoon muodostuvaa verihyytymää eli tulppaa, joka estää normaalin verenkierron laskimossa.

Laskimoveritulpan riskiä lisäävät muun muassa korkea ikä, suuret leikkaukset sekä pitkä liikkumattomuus, jotka ovat kaikki yleisiä polven tekonivelleikatuille. Muita riskitekijöitä ovat esimerkiksi alaraajojen murtumat, muut vaikeat sairaudet, lihavuus, tupakointi, raskaus ja ehkäisypillerit.

Laskimoveritulpan oireita ovat pohkeen turvotus, leposärky sekä pohkeessa tuntuva kipu kävellessä. Oireita voi olla hyvin vaikea yhdistää kyseiseen vaivaan leikkauksen jälkeen, sillä niitä esiintyy luultavasti väistämättä.

Leikkauksen jälkeen on tärkeä liikkua säännöllisesti, jottei tulppia pääse muodostumaan.

Laskimoveritulpasta voi pahimmillaan seurata keuhkoveritulppa. Keuhkoveritulpasta saattaa seurata hengenahdistusta, rintakipua, verenpaineen laskua tai jopa pyörtyminen.

 
  • Liiku päivittäin ja tee jalkojen pumppausliikkeitä useasti vuorokaudessa.
  • Lääkärisi on määrännyt sinulle estolääkkeen, joko pistettävän tai suun kautta otettavan.
  • Jatka veritulpanestolääkkeen ottamista kotona lääkärin ohjeen mukaan.
  • Pistä injektio / ota tabletti samaan aikaan vuorokaudesta
  • Noudata lääkärin määräyksiä muiden lääkkeiden aloittamisen suhteen

 

Laskimoveritulpalla tarkoitetaan laskimoon muodostuvaa verihyytymää eli tulppaa, joka estää normaalin verenkierron laskimossa. Vaiva on melko yleinen ja se syntyy pääsääntöisesti aina alaraajoihin, sillä alaraajojen syvien laskimoiden verenkierto on alttiimpi hyytymistä edistäville häiriöille. Laskimoveritulpan riskiä lisäävät muun muassa korkea ikä, suuret leikkaukset sekä pitkä liikkumattomuus, jotka ovat kaikki yleisiä polven tekonivelleikatuille. Muita riskitekijöitä ovat esimerkiksi alaraajojen murtumat, muut vaikeat sairaudet, lihavuus, tupakointi, raskaus ja ehkäisypillerit.

Laskimoveritulpan oireita ovat pohkeen turvotus, leposärky sekä pohkeessa tuntuva kipu kävellessä. Oireita voi olla hyvin vaikea yhdistää kyseiseen vaivaan leikkauksen jälkeen, sillä niitä esiintyy luultavasti väistämättä. Tästä syystä on hyvin mahdollista, että kyseiset oireet eivät välttämättä viittaakaan tukokseen. Laskimoveritulpasta voi pahimmillaan seurata keuhkoveritulppa, mikäli hyytymästä irronnut palanen pääsee kulkeutumaan verenkierron mukana sydämen kautta keuhkoihin. Keuhkoveritulpasta saattaa seurata hengenahdistusta, rintakipua, verenpaineen laskua tai jopa pyörtyminen.

Leikkauksen jälkeen on tärkeä liikkua säännöllisesti, jottei tulppia pääse muodostumaan. Tuolilla istuttaessa kannattaa huomioida, ettei tuolin mahdollisesti kova ja terävä reuna pääse painautumaan reiteen, mikä haittaa laskimoverenkiertoa. Levätessäkin esimerkiksi sängyllä kannattaa tehdä jalan/pohkeen pumppausliikettä edistääkseen verenkiertoa. Lääkäri määrää leikkauksen jälkeen joko pistettävää tai suun kautta otettavaa estolääkettä, jota tulee ottaa annettujen ohjeiden mukaan. Injektio kannattaa pistää tai tabletti ottaa aina samaan aikaan päivästä, tasaisen vaikutuksen takaamiseksi. Pistoskohtiin saattaa syntyä mustelmia, joista ei kuitenkaan tarvitse huolestua. Käytetyt neulat on hyvä kerätä kannelliseen astiaan ja palauttaa apteekkiin. Muiden lääkkeiden käytöstä tulee sopia lääkärin kanssa.

LÄHTEET

  1. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00039
  2. HUS Peijaksen sairaala: Polven tekonivelleikkaus –opas potilaalle
 

 

>> Opinnäytetyö:
Polven tekonivelleikkauksen
jälkeinen harjoitusohjelma
työikäisille (pdf)

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Polven tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

©2019 polvenkuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa polven kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2016 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
3_Banneri_Ulkosivu_LonkankuntoutusFi_185x150.png
5_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png