Ihmisen synnynnäinen ominaisuus on tahto liikkua. Liikkumisessa ja toiminnassa tärkeitä tekijöitä ovat liikunnan motivaatiot ja palkitsevuus. Kuntoutumisessa liikunnan määrää tulisi kasvattaa nousujohteisesti. Kuntouttava liikunta ei saisi aiheuttaa kovaa kipua.
 
  • Arkiliikuntakin edesauttaa monia kuntoutumisen tekijöitä
  • Kuntoutuksen tulisi edetä nousujohteisesti
  • Maltti on valttia!

Liike on lääke!

Polven tekonivelleikkaukseen on päädytty siitä syystä, että polven nivelrikko on edennyt niin pitkälle, että se haittaa merkittävästi jokapäiväistä elämää. Sillä oletuksella liikkuminen ja liikunta ovat tuottaneet tuskaa. Leikkauksen avulla polvesta on tarkoitus saada taas kivuton, jotta se mahdollistaa normaalin elämän. Leikkaus yksin ei kuitenkaan paranna kaikkea, vaan jokaisen on itse tehtävä töitä oman fyysisen kuntoutumisensa eteen. Leikkaavien lääkäreiden suusta kuultuna onnistunut leikkaus on vain puolet onnistumisen edellytyksistä. Toinen puoli on onnistunut kuntoutus, joka vaatii töitä ja motivaatiota potilaalta.

Liikkumisella voidaan vaikuttaa moneen kuntoutumista edesauttavaan tekijään. Jo perus arkiliikunta esimerkiksi kävelyn muodossa ylläpitää kestävyyskuntoa ja painonhallintaa, kiihdyttää aineenvaihduntaa, ehkäisee laskimotukosten syntymistä, vahvistaa lihaksia sekä vahvistaa luottamusta leikattuun polveen. Kuntouttavan harjoittelun kannattaa olla mahdollisimman monipuolista. Kestävyys-, voima-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoittelulla on kaikilla merkittävä osuutensa kattavassa kuntoutumisessa. Alaraajan lihaksia vahvistamalla voidaan tukea uusittua leikattua polviniveltä, liikkuvuusharjoittelun avulla voidaan lisätä polven liikerataa, joka mahdollistaa mahdollisimman monenlaisen toiminnan ja tasapainoharjoittelun avulla voidaan tukea kävelemistä erilaisilla alustoilla. Tärkeintä on tiedostaa, ettei kukaan voi tehdä kuntoutusta kenenkään puolesta, vaan se on tehtävä itse. Yksin ei kuitenkaan tarvitse jäädä, vaan apua voi hakea monista paikoista. Sitä varten tämäkin sivusto on kehitetty!

Vaikka liikkuminen on tärkeää, se on aloitettava maltilla. Kuntouttavan liikunnan ei tule aiheuttaa sietämätöntä kipua, eikä liikkumismäärää kannata nostaa liian suureksi liian nopeasti, vaikkei kipuja esiintyisikään. Jokainen kuntoutuu yksilöllistä vauhtia, eikä täysin yleispäteviä kaikille sopivia ohjeita voi antaa. Yleisesti monille sopivia liikuntalajeja ovat kävely, pyöräily, hiihto sekä uinti. Ne ovat kuormittavuudeltaan kaikki edullisia polvinivelen kannalta. Aivan kaikkia liikuntamuotoja ei kuitenkaan voida suositella polvelle, johon on asennettu tekonivel. Kontaktilajit, sekä lajit joissa esiintyy paljon hyppimistä kovalla alustalla voivat olla turhan rajuja.

Tältä sivustolta löydät paljon neuvoja, ohjeita ja harjoitteita, joiden tarkoitus on auttaa sinua mahdollisimman tehokkaassa kuntoutumisessa leikkauksesi jälkeen.

LÄHTEET

  1. Ahonen Jarmo, Sandström Marita: Liikkuva ihminen –aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-Kustannus Oy Lahti 2011.
 

 

>> Opinnäytetyö:
Polven tekonivelleikkauksen
jälkeinen harjoitusohjelma
työikäisille (pdf)

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Polven tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

©2019 polvenkuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa polven kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2016 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
3_Banneri_Ulkosivu_LonkankuntoutusFi_185x150.png
5_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png