Riittävä lepo ja uni ovat välttämättömiä leikkauksesta kuntoutumiselle. Unen aikana elimistömme paranemisprosessit toimivat tehokkaimmin. Uni vaikuttaa myös psyykkiseen hyvinvointiimme ja auttaa jaksamaan. Säännöllisillä elämäntavoilla ja liikunnalla voi positiivisesti vaikuttaa unen laatuun ja nukahtamiskykyyn.
 
  • Huolehdi riittävistä yöunista leikkauksen jälkeisenä aikana
  • Kipu ei saa estää nukkumista öisin
  • Unen aikana elimistö keskittyy paranemiseen
  • Lataa myös henkiset akut
  • Säännölliset elämäntavat parantavat unen laatua

Unta tarvitaan, jotta ihminen pysyy toiminta- ja työkykyisenä. Unen tärkeimmät tehtävät liittyvät aivojen palautumiseen. Syvällä unella on useita elvyttäviä tehtäviä: mm. aivojen energiavarastot täydentyvät ja kasvuhormoni erittyy. Uni korjaa elimistöä ja rakentaa uutta. Unen aikana useiden kudosten kasvu, proteiinisynteesi ja vammojen paraneminen on nopeinta. Hyvät yöunet vaikuttavat kivun tuntemiseen lieventävästi. Tulehduksessa elimistön omat sytokiinit, puolustusmekanismin viestinviejät lisääntyvät aiheuttaen väsymystä lisäten palautumisen kannalta tärkeää syvää unta. Syvän unen aikana rentoutuu. Uni on tärkeää myös psyykkiselle hyvinvoinnillemme. Untamme tukevat terveelliset elämäntavat. Säännöllisellä liikunnalla on myönteinen vaikutus unen laatuun, nukahtamiskykyyn sekä päivän vireystilaan. Unen laatua parantavia vaikutuksia on mm. musiikin kuuntelemisella, säännöllisellä elämällä sekä myönteisillä tunteilla.

 

LÄHTEET

  1. Härmä. M, Sallinen.M Hyvä Uni-hyvä työ. Työterveyslaitos, Helsinki 2004
     
 

 

>> Opinnäytetyö:
Polven tekonivelleikkauksen
jälkeinen harjoitusohjelma
työikäisille (pdf)

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Polven tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

©2019 polvenkuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa polven kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2016 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
3_Banneri_Ulkosivu_LonkankuntoutusFi_185x150.png
5_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png