Kuntoutuminen on aina yksilöllistä. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kuntoutujan toimintakyky ennen leikkausta, kokemus harjoittelusta, kivun kokeminen sekä mahdollinen lääkevastaisuus. Oma aktiivisuus on aivan keskeistä polven hyvän toimintakyvyn palautumisessa.

Polven tekonivelleikkauksen jälkeen leikattu polvi on pitkään kipeä ja turvonnut. Tämä voi olla merkittävä syy haluttomuuteen tehdä tärkeitä liike- ja venytysharjoitteita. Onnistunut kuntoutuminen edellyttää kuitenkin liikelaajuuksien lisäämiseen tarkoitettujen harjoitteiden aloittamista heti leikkauksen jälkeen. Kipu ja turvotus eivät saa olla este harjoittelulle. Kipulääkkeiden käytön tulee olla lääkemääräysten mukaista sekä liikkumisen varmistamiseksi riittävää ja säännöllistä. Muut toimivaksi koetut hoitokeinot kipuun ja turvotukseen ovat liike, kylmähoito ja kohoasento.

Liikeharjoitus on ollut liian rasittava, jos

  • harjoittelun nostattama kipu ei poistu 30 minuutin kuluessa harjoituksen jälkeen
  • harjoittelu aiheuttaa leposärkyä öisin
  • harjoittelu jäykistää lihaksia vielä harjoitusta seuraavana päivänä
 
  • Oma aktiivisuus kuntouttamisessa on yhtä tärkeää kuin itse leikkaus
  • Kuntouta polveasi nousujohteisesti ensi viikoista alkaen
  • Liike on lääke, mutta maltti on valttia!
  • Huolehdi riittävästä kivun hoidosta lääkkeillä, kylmähoidolla ja kohoasennolla
  • Suurin liikelaajuuden lisääntyminen tapahtuu kolmeen kuukauteen mennessä leikkauksesta, eikä sitä saada enää kasvatettua vuoden jälkeen

Kävely

Polven terapeuttinen harjoittelu tulisi aloittaa heti leikkauksen jälkeen. Kahden ensimmäisen viikon aikana sen tulisi olla vielä hyvin kevyttä. Tulehdusvaiheen aikana (1. viikko) on hyvin tärkeää, ettei leikattua polvea rasiteta liikaa. Ensimmäisten päivien aikana harjoitteiksi riittävät verenkiertoa parantavat ja polven liikelaajuutta lisäävät kevyet pumppaus- ja venytysharjoitteet, joita ohjattiin jo sairaalassa.

Ensimmäisten viikkojen tärkeimpänä toiminnallisena harjoitteena on kävely. On tärkeää, että luotat leikattuun jalkaan ja polven tekoniveleen. Ole tarkka, että kävelyssä varaat kunnolla painoa leikatulle jalalle, sillä jalalla voi seisoa heti leikkauspöydältä noustessa. Kävelyn harjoittelua jatketaan nousujohteisesti koko kuntoutumisen ajan.  Realistinen tavoite kahden viikon kohdalla olisi, että pystyt kävelemään vuorotahtisesti kahteen kyynärsauvaan tukien niin sisällä kuin ulkona. Kävelymatkojen tulisi lisääntyä nousujohteisesti. Kuitenkin tukea tulisi käyttää niin kauan kuin kävely ilman apuvälineitä ei onnistu ontumatta. Realistinen tavoite potilaalle, joka ei käyttänyt apuvälineitä ennen leikkausta, olisi, että hän kykenisi kävelemään luonnollisen rytmikkäästi ja ontumatta ilman apuvälineitä viimeistään kahdeksan viikkoa leikkauksen jälkeen.

Polven ojentuminen ja koukistuminen

Tutkimukset kertovat, että polven liikelaajuus 1-2 viikkoa leikkauksesta on yhteydessä vahvasti polven liikelaajuuteen seitsemän viikon kohdalla. Polven liikelaajuus kasvaa tällä aikavälillä keskimäärin noin 20 astetta. Tällöin polven tulisi koukistua 90 asteen kulmaan kahden viikon kuluttua leikkauksesta, jotta polven liikkuvuus saavuttaa 110 asteen koukistuksen seitsemän viikon kohdalla. Polven koukistuminen 110 astetta on tärkeää, koska se mahdollistaa kaikkien arkiaskareiden tekemisen. Realistinen tavoite kuukausi leikkauksen jälkeen olisi, että polvi koukistuisi vähintään 90 asteen kulmaan ja suoristuisi täysin.

Käytä kipulääkkeitä riittävästi ja säännöllisesti

Kipulääkkeiden säännöllinen syöminen etenkin alkuvaiheessa on keskeistä terapeuttisen harjoittelun toteuttamiseksi ja toimintakyvyn parantamiseksi. Lääkkeitä tulisi syödä riittävästi ja säännöllisesti, jotta kipu ei pääse estämään missään vaiheessa terapeuttisen harjoittelun toteutumista. Katso tarkemmin kohta "Kivunhoito: liike, lääke, kylmä ja koho".
 

 

>> Opinnäytetyö:
Polven tekonivelleikkauksen
jälkeinen harjoitusohjelma
työikäisille (pdf)

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Polven tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

©2019 polvenkuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa polven kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2016 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
3_Banneri_Ulkosivu_LonkankuntoutusFi_185x150.png
5_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png